4 maart 2015

thumbnail

Boeddhisme

by Cor
Categories: Algemeen
Tags: No Tags
Comments: 1 Comment

Boeddhisme

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden.
Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië verspreid, en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme wereldwijd ongeveer 415 miljoen aanhangers.

De specifieke regels zijn:
Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Boeddha’s.

Het achtvoudige pad
Het edele achtvoudige pad bestaat uit:

Juist (zuiver) begrijpen (van de oorzaken van het lijden en de oplossing hiervan)
Juiste intenties (streven naar verlichting ten behoeve van alle levende wezens)
Juist spreken (niet kwaadspreken en liegen)
Juiste handelingen (niet doden, niet stelen, geen misbruik van zintuiglijke genoegens, niet liegen, geen alcohol en drugs). Men kan ook de acht voorschriften, de tien voorschriften of de geloften (patimokkha) voor monniken of nonnen naleven.
Juist levensonderhoud (beroep) (geen beroep dat anderen kwaad doet)
Juiste inspanning (streven naar de juiste gedachten en geestestoestand)
Juiste aandacht (vipassana)
Juiste mentale absorptie (samadhi (meditatie)).