25 februari 2015

thumbnail

Het Hindoeïsme.

by Cor
Categories: Algemeen
Tags: No Tags
Comments: 1 Comment

Goden

Het hindoeisme kent verschillende goden. Sommige mensen zeggen dat het hindoeïsme een polytheïstische godsdienst is. Maar hindoes zelf zeggen dat het hindoeisme gewoon monotheïstisch is. Omdat alle goden zijn ontstaan uit één absolute goddelijkheid.

Heilige boeken

Het hindoeïsme kent veel oude geschriften die duizenden jaren oud zijn. De oudste zijn de vier Veda’s. Veda betekent ‘weten’. Deze vier veda’s gaan over:

 • Samenleving
 • Wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Religieuze handelingen

Naast de vier Veda’s wordt er ook veel waarde gehecht aan de Upanishaden. Zowel de Veda’s als de Upanishaden zijn in het Sanskriet geschreven.

Verhaal

Holika

Heel lang geleden leefde in India de prins Prahlad.
Leefde hij ook gelukkig?
Waarschijnlijk niet, want zijn vader, de koning, regeerde op een wrede manier.
De koning vond zichzelf zo belangrijk als een god.
En iedereen, die daar anders over dacht liet hij folteren.
Zijn zoon prins Prahlad was dapper en weigerde zijn vader als god te vereren.
Nou had de koning een zus, die net zo erg was als hij zelf.
Haar naam was Holika.
Zij wilde het eigenwijze prinsje op een brandstapel gooien en doden, maar gelukkig verhinderden de goden dit boze plan.
Ieder jaar met het Holi-feest wordt een groot vuur aangestoken.
Daarin wordt een pop verbrand die aan de boze heks Holika herrinnert.

Regels

 • Het woord “eerbied” is erg belangrijk in het Hindoeïsme.
 • Ze eten geen vlees (vegetariër).
 • En zeker geen koeien vlees, want de koe is een heilig dier in het Hindoeïsme.
 • De hindoe mag geen alcohol drinken en moet regelmatig vasten.
 • Hij wast zich twee keer per dag om zijn geest en lichaam zuiver en schoon te houden.
 • Als je in India bent dan lopen de koeien zomaar op straat.
 • Als er een koe voor je auto staat, moet je net zolang wachten totdat de koe weg is.

Na de dood

In het Hindoeïsme heeft de wereld geen echt begin en ook geen echt einde. Als je dood gaat, geloven de hindoes dat je opnieuw geboren wordt en weer doorleefd. dat noemen ze ookwel wedergeboorte of reincarnatie. Een hindoepriester (pandiet) fluistert een welkomswoord in het oor van de baby. Daarna spreekt de vader de ohm-klank uit en wenst de nieuwe hindoe toe: “Je bent geboren onder de mensen, probeer nu als mens te leven.” Na 11 dagen krijgt het kind een naam.

Bidden

Hindoes kunnen in de tempel bidden of thuis bij het huisaltaar. Sommige hindoes aanbidden meerdere goden. De beroemdste goden zijn: Shiva (verwoester), Brahman (schepper) en Vishnu (beschermer). Iedere hindoe aanbidt een god.

Feesten

Hindoes vieren o.a. divali (lichtfeest). Met divali sturen Hindoes elkaar kaarten met wensen zoals:

 • Moge divali voor ons veerspoedig zijn.
 • Moge de vriendelijkheid verbreid worden.
 • Moge het leed van de wereld verdwijnen.
 • Moge uw hele familie gelukkig zijn.

Met Divali wordt ook het hele huis schoongemaakt en er worden overal kaarsjes neergezet.

Kastenstelsel

De hindoes hadden een kastenstelsel. Hij is in 1950 afgeschaft, maar sommige mensen gebruiken het nog steeds. Bovenin zitten de priesters, dan de vorsten en ridders, daarna boeren en handelslieden en als laatste de slaven.

Mensen die niet tot een kaste behoren heten paria’s. De mensen die tot de paria’s behoren, zijn onder andere de toeristen en de mensen met de onreine beroepen als schoonmaker, slager, straatveger en lijkverbrander.