25 februari 2014

thumbnail

Ongehuwd samenwonen?

by Cor
Categories: Algemeen
Tags: No Tags
Comments: 1 Comment

Het zal je maar gebeuren; zelf heb je met je meisje seksualiteit bewaard tot in het huwelijk. Je vond het samen geweldig dat je toen helemaal van elkaar genieten mocht. Nu gaat één van je kinderen samenwonen. Hoe ga je daar mee om? Ik vond het best moeilijk. Mijn eerste reactie zou boos en hard geweest zijn als ik mezelf had laten gaan.  Gelukkig mocht ik “tot tien tellen”. Samen met mijn vrouw hebben wij er eerst over gesproken. Toen naar ons kind toe hebben wij gezegd het er niet eens mee te zijn. Dat wij dit echt voor het huwelijk vinden en niet nu al.  Nadat wij er eerlijk en open over gesproken hadden gingen zij toch samenwonen, dat hielden wij niet tegen. Wij blijven liefdevolle ouders voor ons kind en ons kind is dankbaar met ons gesprek en verdere reactie. Gewezen op de Bijbel, maar die zegt er toch niet zoveel van of toch wel genoeg? . Ik zocht op Google en vond er toch wel iets zinnigs over. Ik laat het hier volgen.

ZOU u een broek of een rok kopen zonder eerst te proberen of hij goed zit? Waarschijnlijk niet, want als u later zou merken dat hij niet past, zou u uw tijd en geld verspild hebben.

Veel mensen brengen eenzelfde redenatie van toepassing op het huwelijk. Ze vinden dat een man en een vrouw beter eerst kunnen samenwonen voordat ze een huwelijksverbintenis aangaan. ’Als het niet goed gaat,’ zo redeneren ze, ’kunnen de twee zonder een ingewikkelde en kostbare echtscheidingsprocedure uit elkaar gaan.’

Sommigen die zo denken, hebben misschien een vriend of vriendin die door de huwelijkspartner wordt mishandeld. Of ze hebben de traumatische uitwerking van een liefdeloos huwelijk gezien. Daarom vinden ze samenwonen wellicht een verstandige voorzorgsmaatregel.

Wat is de zienswijze van de Bijbel op dit punt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst kijken wat de Bijbel over het huwelijk te zeggen heeft.

„Eén vlees”

De Bijbel moedigt tot een verheven kijk op het huwelijk aan, en dat is niet vreemd, want de huwelijksregeling is door Jehovah God zelf ingesteld (Genesis 2:21-24). Het was vanaf het begin Jehovah’s bedoeling dat man en vrouw door het huwelijk „één vlees” zouden worden (Genesis 2:24). Toen Jezus de passage aanhaalde waar dit wordt gezegd, voegde hij eraan toe: „Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen” (Mattheüs 19:6).

Het is waar dat sommigen die trouwen, later gaan scheiden.* Maar de oorzaak is dan niet dat er iets mis is met de huwelijksregeling zelf. Het komt doordat een van de partners zich niet aan de huwelijksgelofte houdt, en dat zou zelfs voor beiden kunnen gelden.

Ter illustratie: Stel dat een man en een vrouw een auto hebben, maar ze onderhouden die niet volgens de instructies van de fabrikant. Als de auto daardoor kapotgaat, wiens schuld is dat dan? Van de fabrikant of van de eigenaars, die de auto niet de gebruikelijke onderhoudsbeurten hebben gegeven?

Hetzelfde principe is op het huwelijk van toepassing. Als beide huwelijkspartners hun relatie in goede staat houden en vastbesloten zijn hun problemen op te lossen door Bijbelse principes toe te passen, is een echtscheiding veel minder waarschijnlijk. Er is een gevoel van zekerheid in het huwelijk omdat elk van de partners een persoonlijke verplichting ten opzichte van de ander is aangegaan. Dan wordt het huwelijk de basis voor een liefdevolle relatie.

’Onthoudt u van hoererij’

Toch vragen sommigen zich af: Waarom zou je niet eerst gaan samenwonen? Is het uitproberen van de relatie voordat je zo’n verplichting aangaat, niet een teken van respect voor de heiligheid van het huwelijk?

Het antwoord van de Bijbel is duidelijk. Paulus schreef: ’Onthoudt u van hoererij’ (1 Thessalonicenzen 4:3). In de Bijbel duidt de term „hoererij” op alle seksuele betrekkingen buiten het huwelijk. Daartoe behoort ook seks tussen twee mensen die samenwonen, ook al zijn ze van plan om te trouwen. Volgens de Bijbel is het dus niet goed als een stel ongehuwd samenwoont, ook al is het hun bedoeling om later te gaan trouwen.

Is de zienswijze van de Bijbel uit de tijd? Sommigen denken misschien van wel. Samenwonen — al dan niet met de bedoeling te trouwen — wordt tenslotte in veel landen als normaal bezien. Maar wat zijn de resultaten? Hebben mensen die samenwonen het geheim van een gelukkig gezin gevonden? Zijn ze gelukkiger dan getrouwde stellen? Is bij stellen die eerst hebben samengewoond de kans groter dat ze elkaar na hun huwelijk trouw blijven? Onderzoeken wijzen op het tegendeel. Stellen die vóór hun huwelijk hebben samengewoond, ondervinden juist vaker problemen die uiteindelijk tot een echtscheiding leiden.

Sommige deskundigen zeggen dat die onderzoeken niet deugen. „Mensen die ervoor kiezen te trouwen zonder eerst [samen te wonen], behoren al tot een andere groep dan degenen die besluiten eerst [samen te wonen]”, schrijft een psychologe. Ze wijst erop dat samenwonen niet het punt is waar het om gaat; het gaat om „de waarde die men aan het huwelijk hecht”.

Zelfs als dat zo zou zijn, onderstreept het alleen maar hoe belangrijk het is Gods zienswijze op het huwelijk te hebben. De Bijbel zegt: „Het huwelijk zij eerbaar onder allen” (Hebreeën 13:4). Als een man en een vrouw plechtig beloven „één vlees” te blijven en vervolgens de huwelijksregeling in ere houden, hebben ze een band die niet makkelijk verbroken kan worden (Prediker 4:12).

Dus, om terug te keren naar de vergelijking in het begin: het is inderdaad verstandig om een broek of een rok te passen voordat u hem koopt. Maar dat is niet te vergelijken met samenwonen. Nee, het punt van overeenkomst is dat u de tijd moet nemen om de eventuele toekomstige huwelijkspartner te leren kennen. Die belangrijke maar vaak over het hoofd geziene stap is een van de vele geheimen van een gelukkig gezin.

[Voetnoot]

De Bijbel staat echtscheiding en hertrouwen toe als iemands huwelijkspartner seks buiten het huwelijk heeft (Mattheüs 19:9).

WAT DENKT U?

▪ Waarom zegt de Bijbel dat seks alleen binnen het huwelijk toegestaan is? — Psalm 84:11; 1 Korinthiërs 6:18.

▪ Op welke eigenschappen moet u letten als u een huwelijkspartner zoekt? — Ruth 1:16, 17; Spreuken 31:10-31.

[Kader op blz. 29]

’HIJ ZONDIGT TEGEN ZIJN EIGEN LICHAAM’

  De Bijbel zegt: „Hij die hoererij beoefent, zondigt tegen zijn eigen lichaam” (1 Korinthiërs 6:18). De laatste tientallen jaren is de waarheid van die woorden onderstreept door de miljoenen mensen die gestorven zijn aan aids en andere soa’s. Maar dat is nog niet alles. Uit onderzoeken blijkt dat depressiviteit en zelfmoordpogingen vaker voorkomen onder jongeren die seksueel actief zijn. Vrij seksueel verkeer leidt ook tot ongewenste zwangerschappen, wat iemand in de verleiding kan brengen om abortus te plegen. Gezien de feiten kunnen we concluderen dat de Bijbelse normen en waarden niet verouderd zijn.

Nou, ik ben benieuwd naar reacties, kom er gerust mee, hoe meer, hoe liever!